Maanantai 02.10.2023
Nimipäivät: Valio

Tuuli:
 

Säästöpankkiryhmällä vahva vuosi

Säästöpankkiryhmä onnistui erinomaisesti asiakkaittensa kanssa ja vuosi 2016 oli liiketoiminnallisesti vahva. Tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa. Säästöpankkiryhmän tase oli 10,4 miljardia euroa ja kasvoi vuodessa 13,4 prosenttia.

Kauden tulos hyvä pankkitoiminnan haasteista huolimatta. Säästöpankkiryhmän vuoden 2016 tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa ja 22,9 % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja pysyi vertailukauteen nähden samana, mikä on hyvä suoritus alhaisen markkinakoron ja pankkitoiminnan haasteissa. Tilikauden tulos oli 57,2 miljoonaa euroa (57,6 milj. euroa) ja liikevaihto kasvoi 304,3 miljoonaan euroon (295,6 milj. euroa).

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6,4 % ja olivat 245,4 miljoonaa euroa (230,5 milj. euroa). Kasvua oli erityisesti korkokatteessa, palkkiotuotoissa ja liiketoiminnan muissa tuotoissa. Korkokate kasvoi 5,3 prosenttia ollen 131,7 miljoonaan euroa (125,0 milj. euroa).

– Korkokatteen kasvuun vaikutti erityisesti Säästöpankkiryhmän edullisemmat varainhankinnan kulut kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, kertoo Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Pasi Kämäri. Kuva: Creative Commons

Pasi Kämäri. Kuva: Creative Commons

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n liikkeeseenlasketut velkakirjat kasvoivat 96,7 % 2,0 miljardiin euroon (1,0 mrd. euroa).

Palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 3,7 % ollen 71,4 miljoonaa euroa (68,9 milj. euroa). Nousua siivittivät Säästöpankki rahastojen ja luottokorttien palkkiot. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 17,8 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa) eli 13,2 % vertailuvuotta pienemmät. Henkivakuutuksen nettotuotot olivat 11,8 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa).

– Liiketoiminnan kulut nousivat 7,6 % ollen 168,8 miljoonaa euroa johtuen vahvoista tulevaisuuspanostuksista niin henkilöstöön kuin palvelukehitykseen. Panostimme voimakkaasti esimerkiksi henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämiseen.

Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin vain 8,4 miljoonaa euroa eli 0,12 % luottokannasta. Arvonalentumisten määrä on aiempien vuosien tapaan edelleen hyvin vähäinen.

– Säästöpankkiryhmä jatkoi jo viisi vuotta sitten alkanutta määrätietoista kilpailukykynsä rakentamista ja toimintaedellytystensä vahvistamista. Vuosi 2016 oli onnistunut kaikilla liiketoiminta-alueilla niin kasvun, tuloksenteon kuin kehittämispanostustenkin suhteen. Tulokset näkyvät asiakkaittemme tyytyväisyydessä, luottamuksessa ja kasvussa.

Erinomaiset arviot asiakkailta. Säästöpankkiryhmän asiakasmäärät kasvoivat hyvin. Tätä siivitti asiakkaiden antamat erinomaiset arvosanat Säästöpankkien palvelusta.

– Säästöpankkien asiakaskokemus on pankkitoimialan paras Asiakkuusmarkkinointiliiton -tutkimuksen perusteella. EPSI rating -tutkimuksen perusteella asiakastyytyväisyytemme on myös pankkien kärjessä. Säästöpankki nousi nyt kolmanneksi arvostetuimmaksi pankkibrändiksi vuonna 2016, sanoo Pasi Kämäri.

– Jokainen suomalainen on oikeutettu hyvään palveluun ikään tai asiaan katsomatta. Meillä ei välttämättä ole eniten rahaa kehittämiseen, mutta meillä on halu ja kyky palvella asiakkaitamme. Aito halu tehdä hyvää yhdessä asiakkaitten kanssa ratkaisee enemmän kuin pankkien keskinäinen kilpailu.

Säästöpankit saivat tänä vuonna yli 28 000 uutta asiakasta, mikä on 14,8 % enemmän kuin vertailuvuonna.

Lainat ja saamiset asiakkailta kasvoivat 10,0 prosenttia 6,9 miljardiin euroon (6,3 mrd. euroa). Asiakkailta saadut talletukset kasvoivat puolestaan 3,5 prosenttia 6,1 miljardiin euroon (5,9 mrd. euroa).

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat 19,2 % 1,9 miljardiin euroon (1,6 mrd. euroa). Kun mukaan luetaan varainhoitosopimusten perusteella hallinnoitu varallisuus, oli hallinnoitujen varojen määrä 2,1 miljardia euroa (1,7 mrd. euroa). Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 12,2 % yhteensä 159 968 osuudenomistajaan (142 606 osuudenomistajaa).

Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt olivat 643,2 miljoonaa euroa (530,5 milj. euroa). Kasvua oli 21,1 %. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 30,1 prosenttia 516,5 miljoonaan euroon (397,1 milj. euroa).

– Säästöpankkien kiinteistövälitysketju Sp-Koti kasvoi selvästi asuntomarkkinoita nopeammin liikevaihdon kasvaessa peräti 19,6 %. Kauppamäärät kasvoivat myös 12,6 %. Sp-Koti ketju oli myytävien kohteiden määrällä mitattuna Suomen kolmanneksi suurin välitysketju.

Vakavaraisuus vahva. Vuoden 2016 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,5 % (18,8 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 18,5 % (17,8 %). Säästöpankkiryhmän pääomavaateet lasketaan standardi- ja perusmenetelmin, mikä korostaa Säästöpankkiryhmän vakavaraisuuden vahvuutta.

Säästöpankkiryhmän omat varat kasvoivat 7,1 % ja olivat 936,6 miljoonaa euroa (874,3 milj. euroa), josta ydinpääoman osuus oli 887,9 miljoonaa euroa (824,5 milj. euroa).

Säästöpankkiryhmän tase oli vuoden 2016 lopussa 10,4 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 13,4%.

Vuoden 2017 näkymät – markkinakorot haastavat. Vuosi 2017 tulee olemaan poliittisten riskien värittämä ei vain Euroopassa, vaan maailmalaajuisesti. Samanaikaisesti Yhdysvaltain uusi presidentti käynnistää vaaliohjelmassa esitetyt muutokset, mikä lisää poliittista epävarmuutta myös Euroopassa. Nämä tekijät tulevat aiheuttamaan epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla, mutta talouden positiivinen kehitys tulee jatkumaan ensi vuonna. Globaalitalouskasvu tulee elpymään lähelle 3 % tasoa, mikä vakauttaa sijoitusmarkkinoita.

Suomessa työmarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu ja teollisuuden näkymät tulevat parantumaan. Tosin hallituksen ajamat rakenneuudistukset ovat edenneet merkittävästi odotettua hitaammin ja tämän seurauksena toimenpiteiden riittävyys voidaan kyseenalaistaa. Talouskasvun tukemiseksi olisi syytä tarkastella lisätoimia työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja rakenneuudistusten eteenpäin viemiseksi.

Markkinakorkojen matala taso haastaa pankkien tuloksentekoa ja sijoitustoiminnan tuottoja vuonna 2017.

– Uskomme kuitenkin, että matala korkotaso ei vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja ryhmän riskiasema on maltillinen.

Vuonna 2017 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on edelleen lähellä asiakasta tapahtuva asiakaslähtöinen toiminta ja toimialaa merkittävästi parempi palvelu. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

– Säästöpankkiryhmä panostaa jatkossakin vahvasti pankkitoimialan parhaaseen asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tiedostamme asiakkaittemme tarpeet ja palveluitten käyttämisen muutokset. Tiedämme, mitä se vaatii meiltä niin henkilöstön osaamisen kuin erilaisten digitaalisten palveluitten kehittämisen suhteen.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan lähestulkoon saman tasoiseksi kuin vuonna 2016. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on vaikutusta arvioituun lopputulokseen; erityisesti lainojen arvonalentumisten ja sijoitustoiminnan tuottojen osalta.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.