Sunnuntai 01.10.2023
Nimipäivät: Rauno, Rainer, Raine

Tuuli:
 

Siirto Kelaan on kuormittanut kaupunkia

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi on kuormittanut Hämeenlinnan kaupungin aikuissosiaalityötä, pakolaisten vastaanottoa, lapsiperheiden sosiaalityötä ja lastensuojelua ennakoitua enemmän. Siirrosta on koitunut erilaisia haasteita ja kohtuuttomia asiakastilanteita.

Etenkin aikuissosiaalityön henkilöstö on päivittäin neuvonut ja ohjannut asiakkaita ottamaan Kelaan yhteyttä laskelmien ja päätösten asiavirheiden korjaamiseen liittyvissä tilanteissa. Lisäksi vaikeimmissa asioissa viranhaltijat ovat avustaneet asiakkaita ottamalla itse yhteyttä Kelaan selvittääkseen laskelmiin ja päätöksiin liittyviä seikkoja sekä toimeentulotukilain soveltamisen käytäntöä. Näissä tilanteissa on tarvittaessa konsultoitu sosiaalisen tuen palvelupäällikköä, joka on toiminut myös kaupungin yhteyshenkilönä Kela-siirrossa.

Hämeenlinnalla ei edellä mainitun avunantamisen lisäksi ole mahdollisuutta henkilöresurssien tarjoamiseen Kelalle. Perustoimeentulotukea aiemmin käsitelleet vakinaiset etuuskäsittelijät on ehditty uudelleensijoittaa kaupungin eri tehtäviin ja määräaikaisten viranhaltijoiden palvelussuhteet päättyivät vuoden vaihteessa. Tilanteen kaupungille aiheuttamia kustannuksia on ryhdytty keräämään, mikäli ne myöhemmin mahdollisesti tulevat korvattaviksi kunnille.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sai tiedokseen pitkän listan harmeja, joita kaupungille ja kaupunkilaisille on Kelaan siirtymisestä aiheutunut. Kanta-Hämeen sosiaalijohdon mukaan uhkana on, että asiakkaiden jo ennestään vaikeat taloudelliset tilanteet kriisiytyvät ja väärät kuntia työllistävät käytännöt juurtuvat.

Kuntaliitto on todennut, että kunnat ovat koko toimeenpanon alkuvaiheen ajan joutuneet paikkaamaan Kelan ratkaisutyötä myöntämällä täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea perustoimeentulotuen järjestämisvastuuseen kuuluviin kustannuksiin alkuvaiheen ongelmista, tulkintaeroista ja päätösvirheistä johtuen.

Kunnat eivät ole budjeteissaan varautuneet siihen, että ne joutuvat merkittävässä määrin paikkaamaan Kelan perustoimeentulotuen piiriin kuuluvia kustannuksia ehkäisevällä toimeentulotuella. Tilanteen kunnille jo aiheuttamat ja mahdollisesti tulevat kustannukset tulee Kuntaliiton näkemyksen mukaan korvata kunnille täysimääräisesti.

 

Lammille.fi

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.