Lauantai 02.12.2023
Nimipäivät: Anelma, Unelma

Tuuli:
 

Pientalotontteja tulossa lähelle keskustaa

Hämeenlinnan kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan ja ostaa noin 14,5 hehtaarin maa-alueen aivan Lammin keskustasta. Suurin osa, noin 11 hehtaaria maa-alueesta on viljeltynä peltona. Pellot on vuokrattu edelleen vuoteen 2027 asti.

Kiinteistön alue on asemakaavoitettu ja siellä on voimassa neljä eri asemakaavaa. Suurin osa alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Lisäksi maita on vähäisessä määrin osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), leikkikentäksi (VK) sekä katualueeksi.

Etuosto-oikeuden kohteena oleva maa-alue on kävelymatkan päässä kirkonkylän palveluista. (Kuvakaappaus kaupunginhallituksen liitteenä olevasta kartan osasta.)

Etuosto-oikeuden kohteena oleva maa-alue on kävelymatkan päässä kirkonkylän palveluista. (Kuvakaappaus kaupunginhallituksen liitteenä olevasta kartan osasta.)

Alueella on voimassa myös oikeusvaikutteinen Lammin kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 2007. Kaavan mukaan alueen eteläosa on varattu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Alueen itä- ja pohjoisosa ovat lähivirkistysaluetta (VL).

Alueen halki kulkeva oja ympäristöineen on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaaksi alueeksi (luo-2). Lisäksi rantaan on merkitty virkistysyhteystarve. Tilasta on n. 6,4 ha yleiskaavassa merkittyä AP-aluetta ja loppu lähivirkistysaluetta. Alue sijaitsee kävelyetäisyydellä Lammin keskustan palveluista.

Maaperä on enimmäkseen karkeaa hiekkaa ja hiekkamoreenia, mitkä ovat hyvää rakennusmaata. Kaupungin mukaan alue on tarkoituksenmukaista asemakaavoittaa yleiskaavan mukaiseen käyttöön.

Marttilan tilan omistaja on 18.1.2017 myynyt tilan yksityiselle ostajalle 155.000 eurolla. Tilalla sijaitsee talousrakennus. Myyjä on siirtänyt kauppakirjalla pellonvuokrasopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ostajalle. Ostaja vastustaa kaupungin etuosto-oikeuden käyttämistä, sillä hänen mukaansa tonttimaasta Lammilla ei ole pulaa.

– Lähellä oleva Rannanmaan kaavakin jää toistaiseksi toteuttamatta. Maisemallisesti kohde palvelee kuntalaisia viljeltynä perinnemaisemana. Kohde soveltuu parhaiten viljelysmaaksi.  Rajanaapurina on kaupungin vedenpuhdistamo, joka asettaa rajoitteita, jos kunta kaavoittaisi alueen asuntotonteiksi. Lammin asukkaille ja koululaisille pelto on tärkeä latu- ja liikuntamaasto. Myyjä on ajatellut kauppaa tehdessään, että kantatila säilyisi yksityisen omistuksessa parhaiten entisellään, ostaja perustelee vastustustaan kaupungille lähettämässään sähköpostissa.

Kaupungin ostama maa-alue kuvattuna Evontieltä kohti Kuusimäkeä. Kuva: Matti Siivonen

Kaupungin ostama maa-alue kuvattuna Evontieltä kohti Kuusimäkeä. Kuva: Matti Siivonen

Hämeenlinnan kaupungin yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäen mukaan kaupunki halusi käyttää etuosto-oikeuttaan, sillä kaupan kohteena oleva maa-ala on varsin suuri ja keskellä Lammin kirkonkylää. Lisäksi alue on jo valmiiksi kaavoitettu, minkä vuoksi kaupungin kannattaa lunastaa alue.

Lammilla on varsin hyvillä paikoilla edelleenkin tontteja vapaana. Lähteenmäen mukaan kaupungin täytyy kuitenkin olla varautunut siihen, että tontteja on koko ajan myytävänä mahdollisimman hyvillä paikoilla. Kaavoitettu pientaloalue on varsin suuri, vaikka ei yhtä suuri kuin Rannamaa. Lähteenmäen mukaan alueelle voisi mahtua jopa viitisenkymmentä pientaloa. Pientaloalue sijoittuu alueen eteläosaan, joka on kävelymatkan päässä keskustan palveluista.

– Kovin nopeasti alueelle ei pientaloja varmaankaan ala nousta, mutta kaavallinen valmius siihen on jo olemassa. Ehkä parikymmentä tonttia voisi olla muutaman vuoden kuluttua rakennettavissa, arvelee Lähteenmäki.

Koko 14,5 hehtaarin aluetta ei tulla rakentamaan täyteen alueeseen liittyvien luontoarvojen vuoksi. Lähteenmäen mukaan etuosto-oikeuden käyttäminen tuli varsin nopealla aikataululla ajankohtaiseksi, joten alueen käyttöä ei ole ehditty suunnitella sen tarkemmin. Mietinnässä on muun muassa tonttien koko. Lähteenmäen mukaan tarkoitus on, että Lammilla tonttien koot olisivat kantakaupunkia suuremmat.

– Lammin tilannetta on juuri vuodenvaihteessa tarkasteltu ja tämä tuli nyt täysin uutena asiana esille. Aikataulu on vielä täysin auki, hän sanoo.

 

Lammille.fi
Susanna Mattila

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.