Perjantai 19.04.2019
Nimipäivät: Pilvi, Pälvi
Lammi
Pilvistä
5°C
Tuuli: 1 m/s P
 

Mommilantien päällystystyön päästöistä saatiin uutta tietoa

Lammin Mommilantiellä kokeiltiin syys-lokakuun vaihteessa digitalisaation hyödyntämistä tienpäällystystöiden energian kulutuksen ja päästöjen mittaamisessa. Kokeilu oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tulokset vahvistivat aikaisemman käsityksen siitä, että tienpäällystyksessä eniten päästöjä aiheuttaa asfaltin valmistaminen. Mittaustavan laajempi käyttöönotto vaatii vielä monia selvittelyjä.

Asfaltin valmistus aiheuttaa eniten päästöjä, todettiin Liikenneviraston digikokeilussa Lammin Mommilantien päällystystyön yhteydessä. Kuva: Ossi Saarinen

NCC Industry Oy toteutti digikokeilun testaamalla päällystysprosessin polttoaineenkulutuksen automaattista mittaamista ja reaaliaikaista raportointia CO2-päästölaskennan pohjana. Polttoaineen automaattinen mittaus rajattiin käsittämään asfalttimassan valmistus asfalttiasemalla, massan kuljettaminen kohteelle ja päällysteen levittämisen sekä tiivistämisen työvaiheet. NCC Industry Oy vastasi mittausjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta.

“Liikennevirasto halusi selvittää, miten pilottihankkeessa kehitetty teknologia voisi soveltua jatkossa päällysteiden hiilijalanjäljen laskentaan. Tietojeni mukaan vastaavia mittauksia ei ole tehty Suomessa aiemmin, joten kokeilumme oli edistyksellinen,” kertoo päällystettyjen teiden ylläpidon ja hankinnan asiantuntija Ossi Saarinen Liikennevirastosta.

Mommilantien päällystystyömaalla tarvittavat asfalttimassat valmistettiin NCC:n Riihimäen asfalttitehtaalla noin 50 kilometrin päässä kohteesta. Asfalttimassaa kuljettiin asemalta tielle yhteensä noin 10 000 tonnia.

Asfalttiasemalta sekä kuljetus-, levitys- ja tiivistyskalustosta automaattisesti mitattu polttoaineen kulutustieto siirtyi välittömästi urakoitsijan järjestelmiin, josta se tietojen yhdistämisen ja laskennan jälkeen raportoitiin reaaliaikaisesti verkkopalveluun nähtäville kaikille projektiin osallistuneille.

Polttoaineen kulutuksen reaaliaikaisen mittaamisen digikokeilu onnistui hyvin. Mittauksista saadut tiedot tukevat aikaisempia käsityksiä siitä, että selvästi merkittävin päästön aiheuttaja päällystysprosessissa on tällä hetkellä asfaltin valmistusvaihe. Reaaliaikainen mittaaminen koettiin tarkaksi, nopeaksi ja läpinäkyväksi, jolloin tiedot ovat vertailtavissa ja työmäärä sekä virheiden mahdollisuus pienenee.

“Vaikka kokemukset digikokeilusta olivat pääosin positiivisia, tulee ennen sen laajempaa käyttöönottoa selvittää päällystealan ja järjestelmätoimittajien valmius. Haasteena on vielä muun muassa saatavilla olevien järjestelmien saatavuus ja niiden kehitys. On myös mietittävä, miten seuranta tehdään mahdollisten konerikkojen tai kuljetuskaluston muutosten tilanteissa,” Saarinen kertoo.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tavoitteena tienpäällystyksessäkin. Päällystystöissä kuluu paljon energiaa. Sitä tarvitaan päällysteiden raaka-aineiden, bitumin ja kiviaineksen valmistamisen lisäksi itse päällystemassan valmistamiseen, kuljettamiseen ja levittämiseen.

Valtioneuvoston tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Liikenneviraston projekti, jossa kehitetään malleja ja toimintatapoja CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen ottamiseksi huomioon päällystehankinnoissa, on täten hyvinkin ajankohtainen.

Kokeilu toteutettiin osana Liikenneviraston digitalisaation kehittämisen osahanketta 3 (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen), jonka tavoitteena on parantaa ja tehostaa tieverkon kunnon hallintaa digitalisaation keinoin.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.