Maanantai 20.01.2020
Nimipäivät: Sebastian
Lammi
Pilvistä
1°C
Tuuli: 4 m/s EL
 

Maakuntahallitus tiukensi Paadenkolun merkintää maakuntakaavassa

Hämeen maakuntahallitus tiukensi kokouksessaan 8.4.2019 Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavaehdotuksen merkintää saaduissa muistutuksissa esitetyn huolen perusteella. Hallitus hyväksyi muistutusten johdosta annettavat vastineet.

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa vastasi tuuloslaisten ja Tuuloksen kesäasukkaiden kysymyksiin maakuntakaavasta ja erityisesti Tuulokseen suunnitteilla olevan Paadenkolun alueen kaavamerkinnöistä. Kuva: Susanna Mattila

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1.-17.2.2019. Siitä jätettiin yhteensä 280 muistutusta. Niistä valtaosa kohdistui Tuuloksen yhdistettyyn kalliokiviaineksen otto- ja kiertotalousalueeseen. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa. Alue sisältyy jo nykyiseen voimassa olevaan maakuntakaavaan. Nykyisen merkinnän mukaan alue on tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

Vastineessaan maakuntahallitus linjaa, että alueen käyttö rajataan samaan käyttötarkoitukseen myös uudessa maakuntakaavassa. Lisäksi maakuntahallitus täsmensi merkintää vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista. Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan astutukset ja puhtaat vesistöt ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä. Maakuntallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Maakuntakaavasta ja Paadenkolun alueelle suunnitteilla olevasta kiertotalouspuistosta järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Kauppakeskus Tuulosen neuvottelutilassa nostettiin erityisesti esiin alueen sijainti vedenjakajalla. Tilaisuudessa esitetty toive eko-merkinnän poistamisesta maakuntakaavasta sai yleisöltä aploodit.

Yleisöstä esitettiin muun muassa ihmettely, miksi maakuntakaavaan tarvitaan tällaisia pienen mittakaavan eko-merkinnällä varustettuja pisteitä, kun kerran esimerkiksi Karanojan aluetta on juuri laajennettu.

“Maakunnassa on pulaa esimerkiksi puhtaiden ylijäämämaiden varastointipaikoista,” Pusa selvitti.

Hän kertoi myös, että kaikki maakuntahallitukselle tulleet muistutukset käsitellään ja niihin vastataan.

Lammille.fi

 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.