Lauantai 09.12.2023
Nimipäivät: Anna, Anne, Anni, Anu, Anneli

Tuuli:
 

Liikennemerkkejä, töyssyjä ja nopeusrajoituksen alennus

Yhdyskuntalautakunta on päivittänyt liikenteen ohjaussuunnitelmia Eteläisissä, Hauhon kirkonkylällä ja Tuuloksessa. Eteläisten kylässä, Hauhon kirkonkylässä ja Tuuloksessa ei ole tähän asti ollut liikenteen ohjaussuunnitelmia, ja nykyisissä liikennemerkeissä ja tiemerkinnöissä on ollut päivittämistarvetta.

Eteläisten läpi kulkee ELY:n hallinnoima maantie sekä jalankulku ja -pyörätie, jotka toimivat myös paikallisliikenteen pääreitteinä. Suunnitelmissa on esitetty osa maantien ja katujen liittymissä olevista liikennemerkeistä (esim. merkit 231), jotka sijaitsevat maantiealueella.

Asuinalueiden nopeusrajoituksia on pääosin laskettu alueellisiksi 30 km/h -rajoituksiksi, jotka sopivat paremmin tonttikatujen luonteeseen ja mahdollistavat turvallisen liikkumisen myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekaliikenneväylillä. Nopeusrajoitusmerkit ovat nykytilassa puuttuneet kokonaan osalta kaduista, mikä on huomioitu uudessa suunnitelmassa.

Liikennemerkkejä on myös suunnitelmassa tarkistettu asemakaavan mukaisiksi esimerkiksi jalankululle ja pyöräilylle varattujen katujen osalta. Riihipelto-kadulle on lisätty Lapsia-liikennemerkit lasten koulu- ja päiväkotireitin varrelle.

Hauhon kirkonkylässä merkittävin muutos on 30 km/h -aluenopeusrajoituksien asettaminen asuinalueille, joilla jo nykyisellään on ollut osalla kaduista katukohtainen alempi nopeusrajoitus. Puuttuvia suojateiden liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä on myös lisätty suunnitelmaan. Suunnitelmassa on lisäksi kaksi uutta töyssyä Punnanmäentiellä läpiajon ja ylinopeuksien rajoittamiseksi.

Töyssyt on määritelty vuonna 2011 valmistuneessa Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa (EKOLIITU) kaupungin ensisijaisiksi toimenpiteiksi Hauholla. Toinen EKOLIITU-suunnitelmassa esitetty toimenpide on Tanhuantiellä sijaitsevan koulun ympäristön suojateiden havaittavuuden parantaminen herätevarsilla, jotka on lisätty myös liikenteen ohjaussuunnitelmaan.

Hauhon kirkonkylän läpi kulkee kaksi ELY:n hallinnoimaa maantietä sekä jalankulku ja -pyörätiet, jotka toimivat myös paikallisliikenteen pääreitteinä.

Tuuloksen nykyisissä liikennemerkeissä ja tiemerkinnöissä on myös päivittämistarvetta. Osa nykyisistä liikennemerkeistä ei täytä myöskään lain vaatimuksia. Uudet liikenteen ohjaussuunnitelmat on laadittu voimassa olevan asemakaavan mukaisille kaduille, joista suurin osa sijaitsee Syrjäntaan taajaman alueella.

Tuuloksen läpi kulkee useita ELY:n hallinnoimia maanteitä sekä jalankulku ja -pyöräteitä, jotka toimivat myös paikallisliikenteen pääreitteinä. Suunnitelmissa on esitetty osa maanteiden ja katujen liittymissä olevista liikennemerkeistä (esim. merkit 231), jotka sijaitsevat maantiealueella.

Suunnitelmassa on muutettu olemassa olevia liikennemerkkejä vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Nopeusrajoituksia on myös alennettu osalla kaduista ja lisätty puuttuvat liikennemerkit. Suunnitelmassa on kaksi uutta töyssyä Pappilantiellä ylinopeuksien rajoittamiseksi ja parantamaan lasten käyttämän koulureitin turvallisuutta. Töyssyt on määritelty EKOLIITU-suunnitelmassa kaupungin ensisijaisiksi toimenpiteiksi Tuuloksessa.

 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.