Lauantai 09.12.2023
Nimipäivät: Anna, Anne, Anni, Anu, Anneli

Tuuli:
 

Kaupunki vakuuttelee Taruksen hakkuiden eettisyyttä

Hämeenlinnan kaupunki teettää Padasjoella Taruksen alueella hakkuita metsien hoidon suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Luontopalveluiden vuosittaiseen työohjelmaan voi tutustua sivulla ”kaupungin metsät”.

Alueen hakkuut toteutetaan useammassa osassa vuoden 2022 aikana, ja niistä vastaa UPM.

Kaupungin tiedotteen mukaan alueelle suoritettavista hakkuista 80 prosenttia on kasvatushakkuita ja 17 prosenttia ylispuuhakkuuna toteutettavia uudistushakkuita, joilla tähdätään eri-ikäisrakenteiseen eli jatkuvaan metsänkasvatukseen. Vain 2 prosenttia hakkuista on avohakkuuta.

Yhteensä käsiteltävää pinta-alaa on 24,6 hehtaaria. Hakattavat metsäkuviot on sijoiteltu tasaisesti pienempinä kokonaisuuksina 1.000 hehtaarin alueelle Iso-Kelkutteen pohjoispuolelle, jolloin laajoja yhtäaikaisesti käsiteltyjä alueita ei pääse syntymään.

– Kasvatushakkuilla varmistetaan, että metsässä kasvava hyväkuntoinen puusto saa lisää kasvutilaa, valoa, ravinteita ja vettä, jolloin metsän kunto säilyy jatkossakin hyvänä ja retkeilyalue helppokulkuisena, tiedote jatkuu.

Alueelle on tehty maastokatselmus syksyllä 2021, jonka perusteella alkuperäistä hakkuusuunnitelmaa on tarkennettu ja siitä on päätetty jättää pois osa hakkuukuvioista.

Alueen uhanalaisten lajien, esimerkiksi lahokaviosammalen, elinympäristö turvataan säästämällä lahopuusto ja palokannot hakkuissa FSC-standardin vaatimusten sekä viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi avohakkuualalle jätetään säästöpuita ja vesistöihin suojavyöhykkeet, jotka säästetään koskemattomina.

Hämeenlinnan kaupunki on aikanaan itse ollut perustamassa Taruksen retkeilyaluetta ja hoito- ja hakkuutöitä on alueella tehty vuosittain sen pitkän historian aikana.

Alueelle on alun perin haluttu perustaa retkeilyalue, jossa sovitetaan yhteen niin metsätalouden toimenpiteet, retkeily kuin luonnon monimuotoisuus.

Ensimmäinen metsätaloussuunnitelma on tehty Turvan tilalle vuonna 1928 ja kämppävuokrausta on ollut 1970-luvulta alkaen.

Metsänhoidon historiasta myös kerrotaan retkeilijöille ja aiheen ympärille on rakennettu teemareittejä alueelle.

Retkeilyalueen hoito vaatii metsänhoitotoimenpiteitä: usein sulkeutunutta ympäristöä mielekkäämpänä koetaan ympäristö, jossa näkymiä on osin avarrettu ja reittien varsien maisemissa on vaihtelevuutta.

Alue on aktiivisessa käytössä ja sitä pidetään viihtyisänä ja hyvänä retkeilypaikkana.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.