Lauantai 02.12.2023
Nimipäivät: Anelma, Unelma

Tuuli:
 

Hämeessä jarrutellaan investointeja vaikka odotuksissa positiivisuutta

Yhdeksän kantahämäläisyritystä kymmenestä arvioi suhdanteiden paranevan tai säilyvän ennallaan. Suhdanteiden pysymistä ennallaan arvioi hieman useampi kuin syksyllä. Tämä käy ilmi kevään Pk-yritysbarometrista.

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +35, kun se viime syksynä oli +38. Kanta-Hämeen alueella vastaava suhdannenäkymiä kuvaava saldo-luku +29 on lähes syksyn 2017 tasolla, saldoluku oli tuolloin +31.

Seutukohtaisesti maakunnan näkymät eroavat toisistaan paljon. Hämeenlinnan seudun suhdanneodotukset ovat varsin valoisat, saldoluku on +41. Forssassa odotukset tulevasta vuodesta ovat varovaisemmat, saldoluku on +6.

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä vastaavat pitkälti yleisiä suhdanneodotuksia. Kanta-Hämeessä odotukset ovat paremmat kuin syksyllä, saldoluku nousi 28:sta 34:ään.

Talouden voimakkaasta kasvusta huolimatta kannattavuusodotukset eivät ole kasvaneet, Kanta-Hämeen saldoluku laski keväästä yhdellä yksiköllä, ollen nyt 23. Odotukset kannattavuudesta alkavat vähitellen normalisoitua, mutta ne eivät vielä ole saavuttaneet hyvien taloudellisten olojen tasoa, joka on 30 yksikön luokkaa.

Arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä ovat valtakunnallisesti positiiviset mutta edelleen hyvin alhaiset. Kanta-Hämeessä investointien saldoluku on pakkasella (-6). Erityisesti Hyvinkään-Riihimäen talousalueella investointikaavailut ovat jäissä (-14). Investointiodotusten kehnous kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Valtaosa, yli neljä viidestä vastanneesta pk-yrityspäättäjästä ei ole tehnyt yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimus-laitosten kanssa vuonna 2017. Yhteistyötä on tehty useimmiten ammattikorkeakoulujen kanssa. Koko maan ja Kanta-Hämeen alueen tulokset ovat hyvin samankaltaiset.

– Yritysten yhteistyön vähäisyys korkeakoulujen kanssa nousee usein esiin maakunnassamme. Mutta yhtä lailla asiassa on kehittämistä myös muualla, emme poikkea valtakunnan tasosta. Olemme Hämeen Yrittäjissä tiivistäneet yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Hamkin henkilökunta jalkautuu tämän vuoden aikana hämäläisyrityksiin, toimitusjohtaja Jouni Lehtonen Hämeen Yrittäjistä kertoo.

Valtakunnallisesti yli puolet yrityksistä kokee osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan jossain määrin kasvua. Yhteensä 14 prosenttia pitää tätä merkittävänä kasvun esteenä. Osuus on kasvanut selkeästi vuoden takaisesta. Kanta-Hämeessä tilanne on hieman parempi, 57 prosenttia yrityksistä ilmoittaa saavansa riittävästi osaavaa työvoimaa. Merkittävänä kasvun esteenä pulaa osaavasta työvoimasta pitää joka kymmenes Kanta-Hämeen yrityksistä.

– Työvoiman saatavuutta on parannettava, jottei se estäisi kasvua. Tämä on barometrista esiin nouseva viesti koulutusjärjestelmän uudistamisen ja työmarkkinareformien puolesta, Lehtonen muistuttaa.

Lammille.fi

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.