Sunnuntai 01.10.2023
Nimipäivät: Rauno, Rainer, Raine

Tuuli:
 

Hämeenlinnan uusi organisaatio aloittaa huomenna

Hämeenlinnan kaupunki uusii organisaationsa vastaamaan tulevaisuutta mikä tarkoittaa muun muassa sote-uudistusta. Uuden organisaation tavoitteet nousevat Hämeenlinnan uudesta strategiasta.

Hämeenlinna on hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. Hämeenlinna on elinvoimainen asumiskaupunki ja resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous.

Muutoksen tavoitteiksi asetettiin johtamisvastuiden selkeyttäminen ja organisaation keventäminen, poliittisen johtamisen selkeyttäminen, kaupunkilaisten asukaslähtöisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä valmistautuminen maakuntauudistukseen.

Kaupunki luopuu tilaaja-tuottaja-organisaatiosta, joka on ollut käytössä vuodesta 2009. Kaupungin palveluja tuotetaan edelleen monituottajamallilla. Hankintojen osaamista kaupungin organisaatiossa vahvistetaan.

Kesäkuun alusta toiminnan aloittavat kolme toimialaa. Ne ovat sosiaali ja terveys, kaupunkirakenne ja sivistys ja hyvinvointi. Kaupunginvaltuuston koko pienenee 59:stä 51:een. Myös lautakuntarakenne muuttuu. 1.6.2017 alkaen uudet lautakunnat ovat

 • sivistys- ja hyvinvointilautakunta,
 • kaupunkirakennelautakunta,
 • sosiaali- ja terveyslautakunta,
 • jätelautakunta,
 • pelastuslautakunta,
 • tarkastuslautakunta ja
 • keskusvaalilautakunta.

Kaupunginhallituksen rooli vahvistuu. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin stratetegisesta kokonaisjohtamisesta, henkilöstöpolitiikasta, hankintapolitiikasta ja omaisuudesta, kuten tiloista. Kaupunginhallituksen alaisuuteen ei perusteta jaostoja.

Kaupungin kolme liikelaitosta (LinnanInfra, Linnan Lomitus ja Linnan Tilapalvelut) puretaan osaksi kaupunkirakenteen toimialaa. Tilapalvelut siirtyvät osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 uuden hallintosäännön. Lisäksi kaupungin konsernirakenne päivitetään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala

Hämeenlinnan kaupunki valmistautuu historialliseen sote-uudistukseen etupainotteisesti keskittämällä 1.6.2017 tapahtuvassa organisaatiomuutoksessaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut yhden ison lautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan alle.

Toimialan organisaatiota johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg. Toimiala jakautuu seuraaviin tulosalueisiin:

 • perhe- ja sosiaalipalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marika Paasikoski-Junninen
 • terveyspalvelut, terveysjohtaja Veli-Pekka Rautava
 • ikäihmisten palvelut, ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko
 • asiakasohjaus ja hankinnat, asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula.

Vakinaista henkilöstöä toimialalla on n. 1 300 ja kokonaiskulut ovat, erikoissairaanhoito ja ostopalvelut huomioiden, n. 255 M€.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Kuntien tehtävissä korostuvat jatkossa sivistys sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näitä tehtäviä varten Hämeenlinnassa aloittaa 1.6.2017 sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Toimialan organisaatiota johtaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

 • opetus-, nuoriso- ja lastenkulttuuripalvelut, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä
 • varhaiskasvatuspalvelut, varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja
 • kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki ja vuoden 2017 loppuun projektipäällikkö Antti Vihinen.

Lisäksi uudistettu palveluohjausyksikkö neuvoo toimialan palveluissa sekä vastaa päivähoitoon, kouluun, iltapäivätoimintaan ja koulukuljetuksiin liittyvistä hakuprosesseista, vetäjänä Janne Orkola.

Toimialan henkilöstömäärä on noin 1 300 henkilöä ja kokonaiskulut noin 115 M€.

Kaupunkirakenteen toimiala

Kaupunkirakennetoimiala pyrkii uudessa organisaatiossa osaltaan vaikuttamaan siihen, että rakentaminen mahdollistuu, liikenne toimii sujuvasti, teiden ja kevyenliikenteen väylien kunnosta huolehditaan ja saavutettava kaupunkimme kasvaa ja kehittyy monipuolisena asumisen ja elinkeinojen kaupunkina.

Kaupunkirakennetoimialaa johtaa kaupunkirakennelautakunta ja organisaatiota kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

Toimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:

 • suunnittelun tulosalue, maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki
 • infran rakennuttamisen ja rakentamisen tulosalue, yhdyskuntajohtaja Kari Muhonen
 • viranomaispalvelut, ympäristöjohtaja Juha Lahti.

Tilapalvelujen osalta prosessi vielä jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin liikelaitos puretaan.

Toimialan henkilöstömäärä on noin 300 henkilöä ja kokonaiskulut ovat noin 55 M€.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut jakautuu kolmeen vastuualueeseen:

 • Talous, hankinnat ja omistajaohjaus, talousjohtaja Jussi Oksa
 • Henkilöstö ja hallinto, henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen
 • Strategia, kehittäminen ja tietohallinto, strategiajohtaja Markku Rimpelä

Konsernipalvelujen henkilöstömäärä on noin 60 henkilöä ja kokonaiskulut ovat noin 25 M€.

Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki vastaa maakunnallisen pelastuslaitoksen toiminnasta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstömäärä on noin 300 henkilöä ja kokonaiskulut noin 20 M€.

Lisää tietoja kaupungin organisaatiouudistuksesta löydät Hämeenlinnan nettisivuilta.

 

Lammille.fi

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.