Tiistai 05.12.2023
Nimipäivät: Selma

Tuuli:
 

Bajamaja-jätevesilietteitä ei voi viedä Lammin puhdistamolle

Lammin jätevedenpuhdistamon tulopumput tukkeutuivat ja aiheuttivat ylivuotoa heinäkuun 22. ja 24. päivinä. Ensimmäisenä päivänä ylivuoto oli 50 kuutiota ja toisena 30. Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen edustajana viranomaispalvelut on pyytänyt ja saanut kolme selvitystä Roihu-leirin jätevesistä ja Lammin jätevedenpuhdistamolle kuljetetuista jätevesistä ja -lietteistä. Kullekin taholle on laadittu ohje- ja kehotuskirje, jossa pyritään ohjeistamaan toimijoita vastaavien tilanteiden välttämiseksi jatkossa.

Ympäristöasiantuntija Heli Jutila toteaa tiedotteessaan, että näin suurten leirin riskienhallinnassa tulee jatkossa huomioida myös alueelta pois kuljetettavien käymälä- ja muiden jätevesien hallinta.

– Hämeenlinnan Evon laajentunut leiritoiminta edellyttää vuodelta 2000 peräisin olevan ulkoilulain mukaisen leirintäalueilmoituksen uusimisen. Leirin suunnittelussa toivotaan tehtävän yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun kanssa. Jatkossa Hämeenlinnan Lammin jätevesipuhdistamolle ei voi viedä bajamaja-jätevesilietteitä. Toimijoiden tulee varautua toimittamaan kuormat asianmukaiseen käsittelyyn muualle. Jätelain mukaan jätteen kuljettajan tulee pitää kirjaa mm. jätteen määrästä, laadusta, luovuttajasta ja vastaanottajasta. Nk. jätelain mukaisia siirtoasiakirjoja voidaan edellyttää mm. sako- ja umpikaivolietteistä, joihin myös bajamajojen lietteiden voidaan katsoa kuuluvan. Sako- ja umpikaivo- sekä bajamajalietteiden kuljettajatahon tulee olla jätehuoltorekisterissä, Jutila toteaa.

Hämeen ELY-keskus on Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten ja Lammin puhdistamojen ympäristönsuojelulain valvontaviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen osallistuu valvontaan varsinkin, kun toiminnan vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. HS-Vesi Oy on viranomaisten ohjeiden mukaan raportoinut jätevesivuodoista.

– Jatkossa toiminnanharjoittajan tulisi puhdistamon ylivuodon tapahtuessa arvioida näytteenoton laajennustarve yhdessä viranomaisten kanssa, myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen.

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n selvityksen mukaan lupaa Roihu2016-leirin bajamajajätevesien viemiselle Lammin puhdistamolle ei ollut annettu. Toisaalta WC-Centerin edustaja kertoi saaneensa luvan viedä kemikaalittomia bajamajajätteitä puhdistamolle.

– Jätevesien ja -lietteiden vastaanottopiste on Lammin puhdistamolla vartioimaton. Tämä riskikohde on käynnissä olevassa ja vuoden 2016 loppuun mennessä valmistuvassa saneerauksessa tarkoitus korvata automaattivalvotulla, tuojien tunnustautumisen ja määrien mittauksen mahdollistavalla uudella vastaanottopisteellä. Lammin puhdistamolle tehty riskikartoitus on hyvä lähtökohta, mutta sitä tulee päivittää ja varautumista edelleen parantaa, Jutila toteaa tiedotteessaan.

– Onni onnettomuudessa kesän tapauksessa oli, että suuri jälkilammikko oli tavanomaisten kahden lammikon lisäksi käytössä. Jätevedet eivät siis päätyneet suoraan Ormajärveen, vaan jälkilammikon biologiset prosessit pienensivät alkuperäistä päästöä Ormajärveen kulkeutuen sinne n. 40 vuorokauden kuluessa häiriötilanteista.

Jutilan mukaan Lammin puhdistamon saneerauksen vuoksi puhdistamolla on ollut haasteita ammoniumin hapettamisessa nitraatiksi eikä asetettuun tavoitteelliseen arvoon päästy.

– Kokonaisuudessaan Lammin puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti. HS-Veden Lammin jäteveden puhdistamon tehokas toiminta on ensiarvoisen tärkeää ympäristön ja asukkaiden, Ormajärven ja lammilaisten kannalta.

Lammille.fi

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.