Maanantai 25.09.2023
Nimipäivät: Kullervo

Tuuli:
 
Avatar photo

Asiantuntijablogi kaupallisille yhteistyökumppaneille. Haluatko kirjoituksesi blogiin? Soita 040 5281 989!

LAMMIN YRITTÄJÄT: Ihan lähellä vai todella kaukana

Hämeenlinnan kaupunki on säästösuunnitelmiensa yhteydessä selvittämässä Hämeenlinnan lukioiden toimintoja. Kaupungin lukioista se on ainoa, joka ei sijaitse kantakaupungissa toimien, näin itäisen Hämeenlinnan lähilukiona yli sadalle lammilaisille, tuuloslaisille sekä hämeenkoskelaisille nuorille.

Osa Lammin koulukiinteistöistä on teknillisesti ja rakenteellisesti tiensä päässä, eikä uudisrakentamiselta tulla välttymään missään tilanteessa tai vaihtoehdossa. Näistä lukio on toiminut yläkoulun kanssa samoissa tiloissa aina, tuoden synergiaa tilankäytöllisesti ja turvaten samalla myös laadukkaan perusopetuksen peruskoulussa, sillä opettajat ovat yläkoulussa ja lukiossa osin samoja. Uusien rakennettavien koulurakennusten osalta yhdeksi argumentiksi on noussut nyt myös tilakysymys ja siitä mahdollisesti saatava säästö, jos se jätettäisiin niiltä osin rakentamatta.

Lammin lukion tilantarve uuden rakennettavan yläkoulun yhteydessä on arviolta 4-6 luokkahuonetta. Kyse on kertaluontoisesta investoinnista jakautuen vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Jos tätä verrataan kouluista maksettaviin vuosivuokriin tai verrataan muihin kaupungin investointeihin pakollisten peruspalveluiden ulkopuolellakin, voidaan todeta yksiselitteisesti, että 4-6 luokkahuoneen lisäämisellä ei juuri ole merkitystä tässä kokonaisuudessa. Samaan aikaan ylläpitokulut laskevat merkittävästi rakennuskannan uudistuessa.

Lukion vaikutukset Lammin pitäjälle ovat erittäin merkittävät monessakin mielessä, sen lukeutuessa lähi- ja peruspalveluiden joukkoon, jotka toimivat pito- ja vetovoimana etenkin syntyvyyden laskiessa koko maassa. Varhaiskasvatus, koulut sekä perusterveydenhuolto ovat yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöistä lapsiperheiden osalta, varmistaen arkielämän sujumisen. Lammin alueen kehittämisen kannalta lukio on myös ensiarvoisen tärkeä, sillä lähes kaikki peruskoulusta lukioon hakeutuvat valitsevat Lammin lukion ja hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan opintojensa välissä töihin Lammille. Sadat nuoret lukiolaiset ovat myös erittäin tärkeitä elinvoimalle, paikallisille yrityksille sekä muidenkin peruspalveluiden säilymiselle tulevaisuuteen katsottaessa, asukkaina. Lammin lukiolaiset ovat myös mahdollisia tulevia paikallisia yrittäjiä.

Mikäli Lammin lukio lakkautetaan on erittäin todennäköistä, että oppilaat eivät hakeudu lukioon Hämeenlinnaan. Lahti on isompana kaupunkina saman matkan päässä Padasjoen lukion houkutellessa ilmaisilla oppikirjoilla sekä ilmaisella ajokortilla.

Muutamia välittömiä seurauksia lukion lakkauttamisesta:
– Lukiolaisen edestakainen koulumatka pitenee yli 80 kilometriin, osalla jopa yli 120 kilometriin.
– Lammin yläkoulun perusopetus vaarantuu konkreettisesti, sillä opettajille ei voida tarjota täysiä tuntimääriä.
– ”Ihan lähellä” teeman mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin imago laskee peruspalveluita karsittaessa.
– Tasa-arvo ei toteudu. Osa lukiolaisista käyttäisi useita tunteja päivässä matkustamiseen ja perusopetuksen laatu
vaarantuisi.
– Hämeenlinna osaltaan varmistaa, että tällä talousalueella olevat nuoret eivät todennäköisesti tule jatkossa olemaan
Kanta-Hämeen alueen veronmaksajia tulevaisuudessakaan vaan todennäköisesti Päijät-Hämeen tai Pirkanmaan.
– Paikallinen yrittäjyys sekä mahdollinen uusi tuleva yrittäjyys kärsii alueella merkittävästi.
– Mahdollinen oppivelvollisuuden pidentäminen 18-vuoteen toisi myös lukiolaisten matkat kaupungin maksettavaksi

Mikäli joku ehdottaisi Hämeenlinnan kaikkien lukioiden hajauttamista Lammille, Iittalaan sekä Renkoon, olisi torilla luultavasti mielenosoitus ja mellakka, johtuen mm. koulumatkan pituudesta, joka ei puolusta ainakaan oppimista
lukiolaisen herätessä Lammilla noin klo 05.00 joka aamu koulutielle. Lammilta katsottaessa 40 kilometrin päässä oleva lukio, eikä mikään muukaan palvelu, ole ”ihan lähellä” -palvelu.

Hyvät päättäjät, Lammin yrittäjät ry vetoaa teihin tässä kannanotossaan Lammin lukion osalta. Kehittäkää todellisia lähipalveluja, säästäkää koulut ja turvatkaa varhaiskasvatus. Mahdollistakaa lapsiperheiden sujuva ja turvallinen arki, varmistakaa veto- ja pitovoima. Älkää poistako niitä, sillä säästöjen seuraukset tulevat näkymään isoina kertaantuvina kuluerinä tulevaisuudessa.

Lammin Yrittäjät ry, hallitus

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.